Produkty dla przemysłu energetycznego
Call Us +48 576 900 731
Email Us Kontakt

CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu ) i zrównoważony rozwój

CSR, myślenie o naszych pracownikach, partnerach i środowisko

Środowisko

 • Zaangażowanie w tworzenie zrównoważonego rozwoju
 • Wprowadzanie przyjaznych metod produkcji, Promowanie efektywnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii przyjaznej dla środowiska.
 • Przyczyniamy się do światowej redukcji CO2 poprzez czynny udział przy odbudowie naturalnego ekosystemu.
 • 10% obecnego zużycia energii przez nasze grupy pochodzi z paneli słonecznych.
 • 90% ołowiu i 100% mosiądzu pochodzi z recyklingu. Wszelkie materiały drewniane pochodzące z pakowania są poddawane recyklingowi w celu stworzenia pudełek dla przesyłek projektów DCB.

Ludzie

 • Grupa MSS zatrudnia ponad 600 osób na całym świecie
 • Tydzień Zdrowia i Bezpieczeństwa z konkursami i wykładami
 • Programy edukacyjne i rozwojowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań naszych pracowników
 • Uroczystości w Dniu Ochrony Środowiska

Społeczność

 • Finansowanie specjalnych projektów dla lokalnej Salvation Army
 • Obóz krwiodawstwa
 • Darowizny dla lokalnych szkół
 • Darowizny dla Prime Minister Relief Fund
 • Darowizny dla Tata Memorial Centre
 • Darowizny na rzecz edukacji wiejskiej
 • Promocja edukacji i walka z głodem
 • W roku finansowym FY19 grupa przekazała 100 000 USD na działania CSR.